Graduation Commission

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ASS. PROF. EMRE SATICI
Department:YENİÇAĞ TARİHİ
e - Mail:emre.satici
Phone:2912846-2864
PROFESSOR DR. AHMET ERKAN KOCA
Department:UYGULAMALI SOSYOLOJİ
e - Mail:aerkan.koca
Phone:2912856
ASSOC. PROF. MUHİTTİN TURAN
Department:ESKİ TÜRK EDEBİYATI
e - Mail:mturan
Phone:2912826
ASS. PROF. ÖZLEM AYDIN ÖZTÜRK
Department:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
e - Mail:aydin
Phone:03722912860
ASS. PROF. SEDA ÖZMEN
Department:ORTAÇAĞ TARİHİ
e - Mail:ozmenseda
Phone:2912902
Inst. OSMAN TUNÇ
Department:BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
e - Mail:osman.tunc
Phone:03722912848
RESEARCH ASSIST. CANAN ÖZBİL
Department:KLASİK ARKEOLOJİ
e - Mail:cananozbil
Phone:03722912838
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin